Opłaty

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

Pobyt dziecka w przedszkolu

Od dnia 01.09.2019r. obowiązuje  Uchwała nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec.

  • Ustala się w 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.

Wyżywienie

  • dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do korzystania z 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,
  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie,
  • opłata za wyżywienie jest naliczana „z dołu”  i stanowi iloczyn: dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecności dziecka w danym miesiącu,
  • posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

Wpłat należy dokonać

na konto o nr:  39 1050 1142 1000 0023 2475 0005

  • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem),
  • termin uiszczania opłat za przedszkole upływa 10 – go każdego miesiąca.
  • Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
  • Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki. Wniesienie opłaty po 10 każdego miesiąca należy udokumentować potwierdzeniem przelewu

Uprzejmie prosimy o wpisanie w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz informacji za jaki miesiąc jest wnoszona opłata.

Wpłata na rzecz Rady Rodziców

Nowy numer konta Rady Rodziców

Przejdź do treści Przejdź do menu