Informacje

Zasady organizacji

 Funkcjonowanie placówki

           Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie nr 6 jest Gmina Lubliniec.
           Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
          
Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 do 16.30.
           Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat
           Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi

           12 miesięcy.
           Przerwę w działalności przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny  wniosek Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
           Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni.
           Czas pracy w ciągu dnia wynosi 10,5 godziny.

Organizacja pracy

           Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
           Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
           Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
           Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
           Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Zarządzanie placówką

 Dyrektor  Elwira Masoń  zaprasza w sprawie skarg i wniosków:

 • ze względu na pandemię COVID-19 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
 • podczas konsultacji
 • kontakt telefoniczny – 34 351 14 06
 • e-mail – dyrektor6e@onet.eu

Biuro przedszkola

 • Edyta Łach – sekretarka
 • Czas pracy:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00
 • kontakt telefoniczny (34 351 14 06)
 • e-mail: przedszkole.nr6@onet.eu

Kontakt z intendentem

 • w godzinach: od 9.00 do 15.00

Konsultacje z nauczycielami

 • drugi wtorek miesiąca  –   godz. 16.30 – 17.30
 • w zależności od potrzeby: po wcześniejszym uzgodnieniu, w czasie zebrań z rodzicami, po uroczystościach przedszkolnych.
 • Doraźnie przy odprowadzeniu lub odbiorze dziecka z przedszkola.

Przejdź do treści Przejdź do menu