Kontakt

tel: 34 351 14 06, e-mail: 6@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec ul. Droniowicka 27

Informacje

Zasady organizacji

Funkcjonowanie placówki

 • Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie nr 6 jest Gmina Lubliniec.
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
 • Placówka czynna jest w godzinach od 6.00 do 16.30.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat
 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Czas pracy przedszkola w ciągu roku

 • 12 miesięcy.
 • Przerwę w działalności przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny  wniosek Rady Rodziców Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu.
 • Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi 5 dni.
 • Czas pracy w ciągu dnia wynosi 10,5 godziny.

Organizacja pracy

 • Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 • Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć), zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Zarządzanie placówką

DYREKTORElwira Masoń
przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek 8:00-9:00 oraz wtorek 14.00-15.00
 • kontakt telefoniczny – 34 351 14 06
 • e-mail – dyrektor6e@onet.eu

Biuro przedszkola

SEKRETARKA – Edyta Łach

 • Czas pracy:  od PN-PT 8.00-15.00
 • kontakt telefoniczny (34 351 14 06)
 • e-mail: 6@przedszkolalubliniec.pl

INTENDENTKAMalgorzata Sulej

  • Czas pracy:  od PN-PT 6.00-14.00
  • kontakt telefoniczny (34 351 14 06)

  Konsultacje z nauczycielami

  • w zależności od potrzeby: po wcześniejszym uzgodnieniu, w czasie zebrań z rodzicami, po uroczystościach przedszkolnych, zgodnie z harmonogramem godzin dostępności.
  • doraźnie przy odprowadzeniu lub odbiorze dziecka z przedszkola.

  Przejdź do treści Przejdź do menu