Kontakt

tel: 34 351 14 06, e-mail: 6@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec ul. Droniowicka 27

Oferta

Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu – tu dzieci rosną!

Przede wszystkim uczymy dziecko patrzeć, rozumieć i kochać, a dopiero później uczymy je czytać, chcieć   i móc działać – dlatego „szyjemy” edukację na miarę potrzeb każdego dziecka.

 

Co nas wyróżnia:

           „Pasję w sobie mamy więc skutecznie też działamy” – wyróżnia nas wysoka motywacja i zadowolenie z postępów w pracy z wychowankami. Posiadamy skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych. Wykorzystujemy nasz potencjał zawodowy w tworzeniu nowatorstwa pedagogicznego:
– pracujemy nowatorskimi formami i metodami pracy,
– realizujemy programy własne,
– uatrakcyjniamy ofertę edukacyjną przedszkola

           „Jest tutaj nas sporo więc jest i wesoło” – ogólnie mamy 122 miejsca dla dzieci.

           „Swój ogródek posiadamy  więc eko  owoce i warzywa zajadamy”  – najpierw siejemy, później dbamy, a na koniec  zajadamy.

           „O bezpieczeństwo dzieci dbamy więc videodomofon przy furtce mamy” – priorytetem w naszym przedszkolu jest monitorowanie osób wchodzących na teren przedszkola.

           „Zdrowo jemy, więcej wiemy. Posiłki urozmaicone mamy, cukier zdecydowanie ograniczamy, a nawyki zdrowego odżywiania przyswajamy” – zmieniamy sposób żywienia dzieci; nie korzystamy z żywności wysoko przetworzonej, chemicznych dodatków, ulepszaczy i wzmacniaczy smaku; pokazujemy przedszkolakom co warto jeść, nie pozbawiając dziecka przyjemności decydowania o tym, co ostatecznie znajdzie się na talerzu; pamiętamy o maluchach ze specjalną dietą.

           „Stołówkę mamy, wszyscy razem posiłki spożywamy. A kiedy się gościmy to salę wietrzymy” – duża i przestronna stołówka zapewnia komfort spożywania posiłków, jak również dzieci uczą się nakrywania do stołu i sprzątania po posiłkach.

           „Bibliotekę malucha mamy i książeczki chętnie wypożyczamy  „ – dzięki systematycznie odwiedzanej  bibliotece rozwijamy u dzieci  pasję czytania, wyobraźnię, zainteresowanie książką, uczymy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

           „Różnorodne stroje mamy więc się chętnie przebieramy” – posiadamy bogaty wachlarz przebrań i kostiumów w celu upiększania uroczystości oraz uatrakcyjniania codziennych zajęć.

           „Salę rekreacyjną z „Tuputanem” mamy, więc o wszechstronny rozwój przedszkolaka dbamy” – rozwijamy tam kreatywną postawę dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

           „Na dużej scenie występujemy i nieśmiałość dzieci pokonujemy” – wspomagamy dzieci w drodze do budowania wiary we własne możliwości.

           „Wydarzenia, występ i zabawa, dla rodziców ważna sprawa” – projektor usytuowany w holu umożliwia pokazanie rodzicom wydarzeń z życia przedszkola.

           „Rodziców aktywnych mamy, więc wspólnie działamy” – atutem naszego przedszkola jest efektywna współpraca z rodzicami jako najważniejszymi partnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci oraz wspólny kierunek działań. Rada pedagogiczna i Rada rodziców to dwa równorzędne organy, które współdecydują o głównych zadaniach, projektach oraz zamierzeniach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w placówce.

           „Szkołę odwiedzamy i na lekcję się wpraszamy” – pogłębiamy współpracę ze szkołą podstawową pod kątem łagodnego przejścia z edukacji przedszkolnej do etapu realizowania obowiązku szkolnego.

           „Do współpracy zapraszamy bo potrzeby takie mamy” – współpracujemy z partnerami i sojusznikami przedszkola działającymi na terenie miasta.

Tu naprawdę dzieci rosną!

           „Ku przyszłości edukujemy, bo plan daltoński stosujemy” – zapewniamy efektywne kształcenie umiejętności odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci. Czyni to dziecko samodzielną jednostką mogącą sprostać różnorodnym wyzwaniom jakie napotyka w swoim życiu.

           „Nad rozwojem emocjonalnym dzieci czuwamy” – kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Przejdź do treści Przejdź do menu