Kontakt

tel: 34 351 14 06, e-mail: 6@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec ul. Droniowicka 27

RADA RODZICÓW

 

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW rok szkolny 2023/2024 

  • Przewodniczący :  Lidia Wiącek
  • Z-ca Przewodniczącego: Aleksandra Malitowska
  • Skarbnik: Katarzyna Jasińska
  • Sekretarz: Joanna Latos
  • Komisja Rewizyjna: Sebastian Kocyba

 NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW  

              21 1050 1386 1000 0097 6400 2664

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska dziecka
oraz nazwę grupy.


 

Przejdź do treści Przejdź do menu