Wspomnienia z dnia adaptacyjnego

Dnia 29.08.2019 roku w Naszym Przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci oraz ich rodziców. Wspólne spotkania miały na celu przezwyciężenie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, nawiązaniu kontaktu z dziećmi, rodzicami, stworzenie przyjaznej atmosfery oraz przybliżenie rodzicom codziennej pracy nauczyciela z dzieckiem. Podczas zajęć dzieci stopniowo przygotowywały się do pobytu w naszym przedszkolu. Dzieci miały możliwość obejrzenia sali zabaw, łazienki, szatni, chętnie uczestniczyły w zabawach zaproponowanych przez nauczycielki. Liczymy na to, że zaproponowana przez nas forma zajęć ułatwi dzieciom rozstanie z rodzicami w pierwszych dniach września!