Pracownicy

Naszą ideą przewodnią jest poszanowanie godności dziecka,
umiejętność współdziałania z nim motywowania go, zaspakajania jego potrzeb.
Wspólnie dbamy o zapewnienie najlepszych warunków
dla pełnego rozwoju osobowości naszych przedszkolaków.
Dziękujemy Rodzicom za zaufanie i ciepły uśmiech na ” dzień dobry ” .

                               ….. Renata Rokosa  – dyrektor przedszkola

                               ….. Ewa Gadomska

                               ….. Maria Grzechacz

                               ….. Marzena Grobara

                               ….. Eliza Beldzik

                               ….. Aleksandra Danieluk

                               ….. Justyna Kozłowska

                               ….. Elwira Masoń

                               ….. Bernadeta Kansy

                               ….. Katarzyna Wiatowska

                               ….. Danuta Trybus

                               ….. Teresa Boroń

                               ….. Małgorzata Mendaluk

                               ….. Monika Stojak

                               ….. Małgorzata Mazur

                               ….. Dominika Matusek

                               ….. Magdalena Bednarczyk

                               ….. Ewa Bąk

                               ….. Justyna Jerominek

                               ….. Wioleta Haberla

                               ….. Beata Kolasa

                               ….. Bogdan Koza

                               ….. Małgorzata Sulej

                               ….. Aniela Wołowczyk