JABŁUSZKA-STARSZAKI

Bycie straszakiem to poważna sprawa. Wiemy, że młodsi koledzy i koleżanki będą uważnie nas obserwowali. Dlatego dajemy im przykład i wciąż rozwijamy nasze umiejętności. Pamiętamy jak pracować w zespołach zadaniowych, jak zarządzać czasem …. Dzisiaj poznaliśmy co to jest „gałązka logiczna” i powiemy Wam po cichu, że daliśmy sobie świetnie radę,

JESTEŚMY Z SIEBIE DUMNI J

Jabłuszka