ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Poniżej znajduje się zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć  w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 6