ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

Ćwiczenia grafomotoryczne rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę małą, czyli czynności związane z wykorzystaniem palców dłoni, ułatwiające dziecku m.in. naukę pisania w pierwszych latach edukacji. Wykonując ćwiczenia grafomotoryczne dziecko doskonali orientację w schemacie własnego ciała oraz orientacje przestrzenną. Sprawność manualna i ciągłe doskonalenie umiejętności grafomotorycznych ma ogromne znaczenie w rozwoju mowy dziecka, ponieważ ruchowy ośrodek mowy odpowiedzialny m.in. za ruchy artykulacyjne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka odpowiedzialnego za ruchy precyzyjne dłoni. Poprzez stymulację pracy rąk pośrednio stymulujemy ośrodek mowy. Zachęcam do wykonania ćwiczeń grafomotorycznych zamieszczonych w poniższym linku.

Ćw. grafomotoryczne